[vpsFree: outage-list] Fwd: [rt.vpsfree.cz #14650] Problémy s napájením

Pavel Snajdr snajpa at snajpa.net
Sat Jul 30 19:18:12 CEST 2016


-------- Forwarded Message --------
Subject: [rt.vpsfree.cz #14650] Problémy s napájením
Date: Sat, 30 Jul 2016 19:15:42 +0200
From: Master Internet s.r.o. via RT <podpora at vpsfree.cz>
Reply-To: podpora at vpsfree.cz


Sat Jul 30 19:15:42 2016: Request 14650 was acted upon.
 Transaction: Ticket created by info at master.cz
    Queue: podpora
   Subject: Problémy s napájením
    Owner: Nobody
 Requestors: info at master.cz
   Status: new
 Ticket <URL: https://rt.vpsfree.cz/rt/Ticket/Display.html?id=14650 >


Vážený zákazníku,

dnes v odpoledních hodinách jsme řešili výpadek napájení v pražském
datovém centru MasterDC.
Příčinou výpadku byla pravděpodobně lidská chyba při přepínání části
technologií na záložní napájecí větev z důvodu urgentního technického
zásahu.
Napájení na obou větvích plno plně obnoveno do 30 minut.
Můžeme vás ubezpečit, že situaci dále monitorujeme, analyzujeme jak
technický problém na jedné z napájecích větví tak proces krizového
manuálního zásahu.
Za výpadek napájení a způsobené obtíže se vám tímto omlouváme. Pokud
potíže přetrvávají, neváhejte prosím kontaktovat naši technickou podporu.

Pracovníci supportu jsou vám plně k dispozici.

Přejeme klidný víkend

Master Internet, s.r.o.
http://www.master.cz/
info at master.cz


Pokud si nepřejete zasílat informační sdělení tohoto typu, odškrtněte
prosím v zákaznickém informačním systému (master.cz/cis) položku
"posílat zprávy emailem".
More information about the Outage-list mailing list