[vpsFree: outage-list] Neplanovany vypadek / Unplanned outage - node1.prg, node2.prg, node3.prg, node4.prg, node5.prg, node6.prg, node7.prg, node8.prg, node9.prg, node10.prg, node11.prg, node12.prg, node13.prg, node1.brq, node2.brq, node3.brq, node1.pgnd, vpsadmin.vpsfree.cz, backuper.prg, nasbox.prg, router1.prg, router2.prg - 2016-07-30 17:45

podpora at vpsFree.cz podpora at vpsFree.cz
Sat Jul 30 18:17:40 CEST 2016


Čas a datum výpadku: 2016-07-30 17:45
Očekavaná délka: 40 minut
Výpadek se týká serverů: node1.prg, node2.prg, node3.prg, node4.prg, node5.prg, node6.prg, node7.prg, node8.prg, node9.prg, node10.prg, node11.prg, node12.prg, node13.prg, node1.brq, node2.brq, node3.brq, node1.pgnd, vpsadmin.vpsfree.cz, backuper.prg, nasbox.prg, router1.prg, router2.prg
Důvod: Vypadek energie v DC
Detailnější popis: 
Výpadek vykonává: Pavel Snajdr

ENGLISH:
Date and time: 2016-07-30 17:45
Estimated duration: 40 minutes
What's affected: node1.prg, node2.prg, node3.prg, node4.prg, node5.prg, node6.prg, node7.prg, node8.prg, node9.prg, node10.prg, node11.prg, node12.prg, node13.prg, node1.brq, node2.brq, node3.brq, node1.pgnd, vpsadmin.vpsfree.cz, backuper.prg, nasbox.prg, router1.prg, router2.prg
Reason: Power outage in DC
Performed by: Pavel Snajdr


-----BEGIN BASE64 ENCODED PARSEABLE JSON-----
eyJ0eXBlX2NzIjoiTmVwbGFub3ZhbnkiLCJ0eXBlX2VuIjoiVW5wbGFubmVkIiwiZGF0ZSI6IjIw
MTYtMDctMzAgMTc6NDUiLCJkdXJhdGlvbiI6IjQwIiwic2VydmVycyI6WyJub2RlMS5wcmciLCJu
b2RlMi5wcmciLCJub2RlMy5wcmciLCJub2RlNC5wcmciLCJub2RlNS5wcmciLCJub2RlNi5wcmci
LCJub2RlNy5wcmciLCJub2RlOC5wcmciLCJub2RlOS5wcmciLCJub2RlMTAucHJnIiwibm9kZTEx
LnByZyIsIm5vZGUxMi5wcmciLCJub2RlMTMucHJnIiwibm9kZTEuYnJxIiwibm9kZTIuYnJxIiwi
bm9kZTMuYnJxIiwibm9kZTEucGduZCIsInZwc2FkbWluLnZwc2ZyZWUuY3oiLCJiYWNrdXBlci5w
cmciLCJuYXNib3gucHJnIiwicm91dGVyMS5wcmciLCJyb3V0ZXIyLnByZyJdLCJyZWFzb25fY3Mi
OiJWeXBhZGVrIGVuZXJnaWUgdiBEQyIsImRlc2NyaXB0aW9uX2NzIjoiIiwicmVhc29uX2VuIjoi
UG93ZXIgb3V0YWdlIGluIERDIiwicGVyZm9ybWVkX2J5IjoiUGF2ZWwgU25hamRyIiwicHJvZ3Jl
c3NfdXBkYXRlcyI6IiJ9
-----END BASE64 ENCODED PARSEABLE JSON-----More information about the Outage-list mailing list