[vpsFree.cz: news-list] Zápis a slajdy ze setkání 1. února