Re: [vpsFree.cz: news-list] [vpsFree.cz: community-list] Zápis a slajdy ze setkání 1. února