[vpsFree.cz: news-list] DULEZITE: Zmeny v zalohovani