[vpsFree.cz: news-list] vpsAdmin v2.6.0: nahrávání ssh klíčů do VPS (deployment of ssh keys)