[vpsFree.cz: news-list] vpsAdmin v2.7.0: zpracování plateb, e-maily, 2 pgnd VPS a další (payments, e-mails, 2 pgnd VPSes and more)