[vpsFree.cz: news-list] Vylepšený Terraform provider pro vpsAdmin / Upgraded Terraform provider for vpsAdmin

Jakub Skokan jakub.skokan at vpsfree.cz
Tue Feb 1 20:15:40 CET 2022


Ahoj,

(English below)

Terraform [1] je nástroj pro správu infrastruktury pomocí konfiguračních 
souborů. Náš vpsAdmin provider plugin [2] se dočkal značných změn, zejména:

  - je možné vytvářet datasety na NASu a subdatasety VPS,
  - datasety NASu se dají exportovat přes NFS a přes Terraform získat
   informace pottřebné k mountu,
  - subdatasety VPS je možné připojit přes vpsAdmin,
  - u VPS jde nastavovat jednotlivé features, DNS resolver
   (/etc/resolv.conf) a taky měnit informaci o distribuci po
   aktualizaci uvnitř VPS.

Ukázka konfigurace zde:

 
https://github.com/vpsfreecz/terraform-provider-vpsadmin/tree/master/examples


ENGLISH:

Terraform [1] is a tool for infrastructure administration using 
configuration files. Our provider plugin for vpsAdmin [2] was upgraded, 
the changes include:

  - it is now possible to create datasets on NAS and VPS subdatasets,
  - NAS datasets can be exported over NFS and mount information can be
   read from terraform,
  - VPS subdatasets can be mounted using vpsAdmin,
  - VPS have configurable features, DNS resolver (/etc/resolv.conf) and
   you can also change the distribution info after the VPS was
   upgraded.

Example configuration can be seen here:

 
https://github.com/vpsfreecz/terraform-provider-vpsadmin/tree/master/examples

[1] https://terraform.io

[2] https://registry.terraform.io/providers/vpsfreecz/vpsadmin/latest/docs

Jakub


More information about the News-list mailing list