[vpsFree.cz: news-list] vpsAdminOS v produkci v Praze / vpsAdminOS in production in Prague

Jakub Skokan jakub.skokan at vpsfree.cz
Mon Jan 13 17:32:25 CET 2020


Ahoj,

(English version below)

V Praze máme první produkční node s vpsAdminOS: node1.prg. Je to myšleno 
hlavně pro nové členy a nové VPS. Migrace pražských produkčních OpenVZ 
VPS můžeme provést na požádání, zatím jen individuálně domluvou přes 
podporu. Do Brna se vpsAdminOS dostane až později, nadále tam je k 
dispozici jen OpenVZ.

Co se týče stagingu, ten poběží tak jak doposud. VPS ze stagingu na 
node1.prg přesouvat aktuálně nebudeme a to ani na žádost. Dostaneme se k 
tomu až v následujících týdnech, budeme o tom informovat všechny, 
kterých se to týká.

Od této chvíle tedy máme v produkci v Praze dvě virtualizační platformy. 
Je potřeba na to myslet při práci s NASem a playgroundem. Playground je 
nyní jen pro OpenVZ VPS, pro vpsAdminOS tuto funkci bude plnit Staging. 
Více informací o rozdílech viz KB:

   https://kb.vpsfree.cz/navody/vps/vpsadminos

ENGLISH:

The first production node with vpsAdminOS is now available in Prague: 
node1.prg. It's mainly for new members and new VPSes. We can migrate 
OpenVZ VPS from Prague on demand, but only individually, contact our 
support if you're interested. vpsAdminOS is not available in Brno yet, 
OpenVZ remains the only supported platform in this location.

As to staging, nothing changes. We will not migrate VPS from staging to 
node1.prg at this time, not even on request. We'll get to it in the 
following weeks, we'll contact everyone concerned when the time comes.

 From now on, there are two virtualization platforms in Prague. Please 
bear in mind the differences as to accessing NAS and playground. 
Playground is for OpenVZ VPS only, staging will fullfill this role for 
vpsAdminOS for now. See the knowledge base for more information:

   https://kb.vpsfree.org/manuals/vps/vpsadminos

Jakub


More information about the News-list mailing list