[vpsFree.cz: community-list] VPS start menu

Jakub Skokan jakub.skokan at vpsfree.cz
Mon Feb 14 15:30:12 CET 2022


Ahoj,

(English below)

Připravujeme nové menu, které se zobrazí v konzoli [1] při startu VPS. 
Kromě normálního startu VPS umožňuje spustit shell nebo upravit 
parametry init procesu. Je to taková alternativa např. GRUB menu v našem 
prostředí. Naše VPS jsou kontejnery a klasický zavaděč tak neobsahují.

Uživatelé NixOS v menu najdou také možnost nastartovat systém ze starší 
verze. Každá úprava konfigurace či aktualizace NixOS vytváří novou 
generaci systému a standardně si v zavaděči můžete vybrat, kterou chcete 
použít, např. když nové nastavení nefunguje správně. Nyní je to možné i 
ve VPS pomocí start menu.

Spuštění shellu může často posloužit místo nouzového režimu [2] na 
rychlou opravu systému, který třeba nestartuje. Jako shell se použije 
/bin/sh z disku VPS a po jeho ukončení se opět objeví start menu.

Start menu je možné vypnout/zapnout ve vpsAdminu. Podporuje pouze VPS na 
vpsAdminOS. Nastavovat lze také dobu, po kterou start menu čeká na 
uživatele, než samo nastartuje systém VPS. Přednastaveno je 5 sekund.

Ukázka viz KB:

   https://kb.vpsfree.cz/navody/vps/start_menu

Aktuálně je menu zapnuto na node1.stg (Staging). Na produkčních VPS si 
ho můžete individuálně zapnout v detailu VPS nastavením timeoutu, třeba 
na 5 sekund. Během tohoto nebo příštího týdne ho pak zapneme na všech VPS.


ENGLISH:

We're preparing a new menu that can be seen in the remote console [3], 
when a VPS is being started. It allows you to run a shell or customize 
the init command and parameters. It's an alternative for example to the 
GRUB menu in our environment. Since our VPS are containers, they do not 
have a standard bootloader.

NixOS users will also be able to start the system from an older 
generation. On NixOS, every configuration change or update creates a new 
system version. Usually you can use the bootloader to select which 
version to boot from, e.g. when the newest version is not functioning 
properly. Now this can be achieved using the start menu.

The shell can be used to quickly fix something in a VPS which is not 
starting, as an alternative to the rescue mode [4]. The menu starts 
/bin/sh from the VPS and after the shell exits, the menu reappears.

The start menu can be enabled/disabled in vpsAdmin. It is supported only 
on vpsAdminOS. You can also configure the time for which the menu waits 
for the user, before starting the VPS. We've set this to 5 seconds.

For preview, see KB:

   https://kb.vpsfree.org/manuals/vps/start_menu

Currently, the menu is enabled on node1.stg (Staging). You can enable it 
on production VPS in VPS details by setting the timeout, e.g. to 5 
seconds. We will be enabling it on all VPS in the coming days.


[1] https://kb.vpsfree.cz/navody/vps/konzole

[2] https://kb.vpsfree.cz/navody/vps/vpsadminos/oprava#nouzovy_rezim

[3] https://kb.vpsfree.org/manuals/vps/console

[4] https://kb.vpsfree.org/manuals/vps/vpsadminos/recovery#rescue_mode

Jakub


More information about the Community-list mailing list